2 1 صفحه:
عنوان تاريخ رديف
شتاب فوق العاده
«جنگ می تواند به استقرار دموکراسی منتهی شود! با این حال با آن مخالفم»
دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ 60
تعريف تازه برای من، از ليبرال دموکراسی
در حاشيه گفتگوی هوشنگ امير احمدی با تلويزيون هما
یکشنبه 28 خرداد 1385 61
در حاشیه بخشی از اظهارات اخیر آقای اکبر گنجی
آقای گنجی؛ تا چیزی پرداخت نشود، چیزی دریافت نخواهد شد!
دوشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۸۵ 62
«در خجستگی و مبارکی ی رای گیری ی سوم تیر و پیامدهایش»
«جامعه، فقط رو به جلو حرکت می کند
جمعه ۹ تير ۱۳۸۵ 63
بحثمايه ی "ببخش و فراموش نکن" آقای گنجی نشانه ی چيست؟ قسمت اول سه شنبه 13 تیر 1385 64
"بحثمايه ببخش و فراموش نکن گنجی نشانه چيست؟!" پنجشنبه 15 تیر 1385 65
چگونه بازی نخوريم؟!
در حاشيه ی يادداشتی از اسماعيل نوری علا
جمعه 16 تیر 1385 66
تکرار سياسی پديده فرهنگی مخملباف!
چون و چرايی در "مبانی جنبش تحول دموکراتيک در ايران" نوشته اکبر گنجی
جمعه 23 تیر 1385 67
فقط الماس، الماس را می برد!
در حاشيه يادداشتی از مسعود نقره کار
شنبه 24 تیر 1385 68
"بزرگترين ترابری انسانی قرن" نشانه چيست؟! پنجشنبه 29 تیر 1385 69
من به کنار. به فکر سلامت خودتان باشيد آقای بهروز بيدار! شنبه 31 تیر 1385 70
نامه هايی از قعر چاه
نامه ی اول: هفت دروغ سياسی!
جمعه 6 مرداد 1385 71
مخالفان نظری و عملی
مخالفان واقعی ی قانون اساسی!
يكشنبه ۸ مرداد ۱۳۸۵ 72
عنوان يادداشت خود را اصلاح کنيد آقای قوچانی! سه شنبه 10 مرداد 1385 73
پيرامون نخستين مرگ از پيش اعلام شده پنجشنبه 12 مرداد 1385 74
تراژدی مرداد ۸۵: يک پيامد، يک هشدار و يک اخطار شنبه 14 مرداد 1385 75
هی "شان"! عضو جنبش دموکراسی خواهی من می شوی؟!
نمايشنامه ای در يک پرده
چهارشنبه 18 مرداد 1385 76
رويداد "تحريم" و نوشابه خورهای محافظه کار! شنبه 4 شهریور 1385 77
دموکراسی یا قدرت ؟!
در خصوص »خلقه نازی آباد»
دوشنبه ۶ شهريور ۱۳۸۵ 78
خدا در جانب سکولارهاست! چهارشنبه 8 شهریور 1385 79
مورچه های قرمزی که وجود ندارند، اما هستند!
یادداشتی در باره توهم توطئه
یکشنبه 12 شهریور 1385 80
« B.O.F سیاسی» یا «استخوانی شدن خارج از قاعده»! چهارشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۸۵ 81
نحوه ی واکنش لیدرهای سیاسی به انتقاد
درد سوم؛ در حاشیه دو درد بی درمان دیگر!
شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۸۵ 82
مضحکه گونترگراس، تراژدی مهندس اميرانتظام! یکشنبه 19 شهریور 1385 83
کاری که "بیضایی" می تواند، از "فوکویاما" ساخته نیست!
یا
«تفسیر مدرن اسلامگرایان ایدئولوژیک، چقدر معتبر است؟!»
سه شنبه 21 شهریور 1385 84
در پاسخ به پرسش "چرا شرق توقیف شد؟" یکشنبه 26 شهریور 1385 85
خيزش مسيحی؛ هرج و مرج سازنده و ضرورت سکولاريزم در اسرائيل! چهارشنبه 29 شهریور 1385 86
آقای گنجی لطفآ بگوئيد يار کجاست؟! یکشنبه 2 مهر 1385 87
"ما"، "آن ها" و این گیومه های لعنتی! پنجشنبه 6 مهر 1385 88
"نامه ختم جنگ نظامی" يا "نامه شروع جنگ سياسی"؟! چهارشنبه 12 مهر 1385 89
به "گرانی و بيکاری" فرصت دهيم. نه به "آيت اله غير سياسی و هوادارانش"! سه شنبه 18 مهر 1385 90
آيا گشايشی در راه است؟! و آيا "حاج صدوق ها" به اشتباه خود پی برده اند؟! یکشنبه 23 مهر 1385 91
احتمالا گوش سالم حاکمان، آماده ی شنيدن شده است!
در حاشيه متنی از يوسف اباذری در آينده نو
چهارشنبه 10 آبان 1385 92
تشکر "ما دو نفر" از شورای نگهبان و ابراز تاسف مان از اقدام خطای مجلس چهارشنبه 6 دی 1385 93
سريع تر لطفآ! پنجشنبه 28 دی 1385 94
"کاهش تعرفه های شما ، مسئله ما نيست!"
در حاشيه نامه وکلای دادگستری شيراز
چهارشنبه 4 بهمن 1385 95
تقديم به آموزگاران تازه ام!
به نازنين افشين جم ، داريوش همايون و سوسياليست های جمهوری خواه
چهارشنبه 18 بهمن 1385 96
پس مارتين لوتر کينگ ايرانی کجاست؟! پنجشنبه 26 بهمن 1385 97
به "نسل صورت سنگی" کمک کنيم. همين حالا؛ نه هيچوقت ديگر! دوشنبه 30 بهمن 1385 98
برای يافته شدن مارتين لوتر کينگ مان، "منبع و مغذی قهر نباشيم. سازشکاری و گفتگو را تغذيه کنيم"! پنجشنبه 3 اسفند 1385 99
پرسشی از سرکار خانم الهه بقراط جمعه 4 اسفند 1385 100
چقدر دموکراسی ی يک دموکراسی خواه خشمگين؛ ترسناک تر از وضع موجود است! در حاشيه يادداشت اخير سرکار خانم بقراط یکشنبه 6 اسفند 1385 101
"شتاب کن مرد! شتاب کن زن!"
در حاشيه بيانيه جبهه ملی ايران
چهارشنبه 9 اسفند 1385 102
از کسی که نافرمانی مدنی پيشنهاد می دهد، يا منتظر تهاجم نظامی ست چه بپرسيم؟! پنجشنبه 10 اسفند 1385 103
قابل توجه ميانجی: برداشت معناگرايانه از حاشيه و متن يک فيلم معنادار! یکشنبه 13 اسفند 1385 104
چند اپيزود مربوط و نامربوط! سه شنبه 15 اسفند 1385 105
بجنب "ميانجی"، بجنب!
در توضيح اين که: چرا گزاره "اصلاحات مرد" يک گزاره درست نيست، بلکه گزاره ای"درست نما"ست؟!
شنبه 19 اسفند 1385 106
داريم از گاندی شکست می خوريم! پنجشنبه 24 اسفند 1385 107
گوشه بالا و سمت راست صفحه تلويزيون ما! دوشنبه 6 فروردین 1386 108
دموکراسی شدن دو جانبه يا يک جانبه. کدام يک آموزنده ترند؟! چهارشنبه 8 فروردین 1386 109
پشت به "وسايل صحنه" بازی کنيم! سه شنبه 14 فروردین 1386 100
ويکتور عليه ويکتور! دردسرهای دموکراسی يک جانبه
پاسخی به آقای مستشار
شنبه 18 فروردین 1386 111
حکايت بلند "ما دو نفر" و نظريات انتقادی آقای الف. ع. خ! پنجشنبه 30 فروردین 1386 112
من از شما پرسيدم آقای الف. ع. خ نه از توريست اروپايی! دوشنبه 3 اردیبهشت 1386 113
چرا "ما دو نفر"؟! چرا "من و گل گيسو"؟! پنجشنبه 6 اردیبهشت 1386 114
"دست مريزاد!"
در حاشيه ياددداشت هايی از حقيقت جويان صرف
شنبه 8 اردیبهشت 1386 115
چطور "سنگ لی لی گل گيسو" نظريه ناروای "خودی - غير خودی" را طرد می کند؟! یکشنبه 9 اردیبهشت 1386 116
"منبع: اينترنت!"
در پاسخ به يک منتقد
چهارشنبه 12 اردیبهشت 1386 117
(پاسخی به پرسش یک خواننده محترم)
«تفاوت های مناظره با مذاکره»
يكشنبه ۱۶ ارديبهشت 1386 118
"سازمان عدالت و آزادی ايران اسلامی" آموزگار تازه ما دو نفر یکشنبه 16 اردیبهشت 1386 119
انتخاب با شماست! هر چه بيشتر فشار بدهيد؛ پل های بيشتری باز می کنيد در حاشيه طرح اخير مبارزه با بدحجابی چهارشنبه 19 اردیبهشت 1386 120